W Asyżu gdańska deklaracja

Ojciec Roman Zioła, dyrektor DMK wraz z ojcem Mateuszem Stachowskim, reprezentującym gdańską prowincję zakonu braci mniejszych konwentualnych podczas światowego spotkania przywódców religijnych w Asyżu przekazali władzom kościelnym i zakonnym gdańską deklarację cywilizacji miłości. Dokument został podpisany w czerwcu br. przez organizatorów „Asyża w Gdańsku”. W imieniu franciszkanów swój podpis złożył minister prowincjalny o. Adam Kalinowski, w imieniu społeczności żydowskiej – Jakub Szadaj, przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego, zaś w imieniu chrześcijan – członków Polskiej Rady Ekumenicznej – bp Marcin Hinz, ordynariusz diecezji wrocławsko-pomorskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Przesłaniem dokumentu jest ponowne przypomnienie „prymatu etyki przed techniką, „być” przed „mieć”, człowieka przed rzeczą i miłosierdzia przed sprawiedliwością”. Z takim przesłaniem na jubileuszowe spotkanie do włoskiego Asyża dotarli także trzej pielgrzymi: Dominik, Wojciech i Roman, którzy przed trzema miesiącami wyruszyli w samotną pieszą pielgrzymkę z Moskwy, Jerozolimy i Fatimy do Włoch. Przypomnijmy, że uroczyste rozesłanie pielgrzymów odbyło się 23 czerwca br. w Gdańsku w kościele Świętej Trójcy. Podczas spotkania w Asyżu nasi pielgrzymi przekazali wikariuszowi generalnemu o. Jerzemu Norelowi oraz kustoszowi klasztoru asyskiego orędzie pokoju. Na koniec otrzymali błogosławieństwo i krzyże franciszkańskie.

Foto: Spotkanie z przywódcami religijnymi w Asyżu, 27.10.2011