VIII Asyż w Gdańsku

W piątek 25 października o godz. 18.30 w starym prezbiterium kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku rozpocznie się kolejne spotkanie z cyklu Asyż w Gdańsku. Wspólnie z naszymi braćmi i siostrami ze wspólnoty żydowskiej i muzułmańskiej oraz przedstawicielami kościołów chrześcijańskich będziemy modlić się o pokój oraz dzielić doświadczeniem duchowym naszych religii.

Podążamy tu za wezwaniem Papieża Franciszka, by być obecnym także na pograniczach aktywności Kościoła. Podejmujemy ponadto tradycję spotkań międzyreligijnych, którą zainicjował Jan Paweł II. Wybierając Asyż, symbolicznie wskazał na franciszkanów, jako szczególnych apostołów spotkania i dialogu.

Tematem tegorocznej edycji Asyża w Gdańsku jest Wychowanie dla pokoju. Celem spotkania jest wspólna modlitwa o pokój, dialog oraz tworzenie i pogłębianie więzi pomiędzy wspólnotami różnych religii.


Społeczność międzynarodowa stoi właśnie w obliczu kolejnego napięcia, którego tłem są nie tylko interesy polityczne, ale też różnice religijne oraz kulturowe. Zgodnie z zasadą stałej troski o ducha pokoju i pojednania warto podjąć refleksję nad znaczeniem wychowania w kształtowaniu mentalności pokoju i braterstwa.