Umowa z Bachczysarajem

W Bachczysaraju na Krymie podpisana została deklaracja współpracy pomiędzy władzami Rejonowej Administracji Państwowej, Merem Bachczysaraju a Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego i Dyrektorem Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku. Władze Pruszcza Gdańskiego wspólnie ze swoim ukraińskim partnerem dzięki podpisanej deklaracji pragną wesprzeć rozwój swojej gminy, podnieść atrakcyjność turystyczną a także wypracować w przyszłości mechanizmy wzajemnego wspierania. Strony zgodnie stwierdziły, że DMK będzie koordynować i prowadzić międzynarodową wymianę młodzieży oraz przygotowywać wizyty studyjne dla samorządowców, pracowników administracji i biznesu.
Seminarium nt współpracy przygotowane zostało przez DMK. Uczestniczyli w nim m.in. mer Bachczysaraju Konstantin Rubanenko, przewodniczący Rejonowej Administracji Państwowej Ilmi Umerov oraz szefowie wszystkich instytucji podległych samorządowi i administracji. Ze strony polskiej zaś obecni byli: burmistrz Janusz Wróbel a także przewodniczący rady miasta, skarbnik oraz szef centrum kultury i sportu. DMK reprezentowali dyrektor o. Roman Zioła, wicedyrektor ds. programowych Arkadiusz Goliński oraz koordynator programu Nedim Useinov.

Foto: 1/ o. Roman Zioła OFMConv, Ilmi Umerov – szef admninistracji państwowej w Bachczysaraju i Arkadiusz Goliński, 2/ Podpisanie umowy – od lewej przewodniczący Ilmi Umerov, dyrektor o. Roman Zioła i burmistrz Janusz Wróbel