udana rekolekcje

W dniach 15-17 kwietnia w Domu Maksymiliana odbyła się trzecia już edycja rekolekcji „Dojrzewanie na drogach samotności”. Niesłabnące – a właściwie wzrastające – zainteresowanie tą problematyką jest znamienne dla współczesnego krajobrazu duchowego. Rekolekcje, pomimo tematu sugerującego nastrój raczej minorowy, przebiegały w bardzo pogodnej atmosferze. Katechezy, medytacje Słowa Bożego, spotkania w małych grupach, modlitwa liturgiczna i osobista, ale także wspólne posiłki i rozmowy były okazją do zmiany postrzegania własnego doświadczenia samotności. Przykłady postaci biblijnych, odczytywane w drodze Lectio Divina, a także tradycja Kościoła, wskazują na samotność jako naturalny element ludzkiej kondycji, nie zaś tylko jako szkodliwe i bolesne osamotnienie. Uczestnicy rekolekcji odkrywali zarówno przyczyny i konsekwencje własnego postępowania w sferze relacji międzyludzkich, jak i sens swojego doświadczenia samotności. Rekolekcje zgromadziły ponad 30 osób, które przyjechały ze wszystkich niemal regionów naszego kraju.

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje Dojrzewanie na drogach samotności w terminie 25-27 listopada 2016 roku w naszym Domu.