Tydzień o Jedność Chrześcijan

Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15,51-58) Werset ten był mottem tegorocznego Tygodnia o Jedność Chrześcijan. Podczas nabożeństw w kościołach – członkach Polskiej Rady Ekumenicznej, Dom Pojednania i Spotkań reprezentował o. Roman Zioła, dyrektor placówki.
We wspólnych modlitwach uczestniczyli m.in. abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański (na zdjęciu w geście adoracji ikony św. Mikołaja) oraz bp Marcin Hintz, ordynariusz diecezji pomorsko-wielkopolskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego. Wyrazy solidarności przekazali także pozostali uczestnicy corocznego „Asyża w Gdańsku” – imam Hani Hraish oraz przewodniczący gminy żydowskiej Jakub Szadaj.

Na stronie umieszczono fotografie z nabożeństwa w cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Gdańsku.