Perła odkryta… – po rekolekcjach

W DMK trwają rekolekcje „Perła ukryta w roli. Odkryj swoją wartość”. Wczoraj po wspólnej kolacji o. dr Robert Zbierański OFMConv. wprowadził uczestników w temat rekolekcji. Podczas katechezy zwrócił uwagę, że wartość jest zawsze wartością dla kogoś, przedmiotem pragnienia lub uznania. Wartość jest dobrem rozpoznawanym i upragnionym. Bóg jest pierwszym odkrywcą wartości, On ją pierwszy dostrzega, uznaje i pragnie. o. Robert zwrócił uwagę, aby odróżnić wartość obiektywna od wartości subiektywnej a poczuciem wartości , które rodzi się z wtajemniczenia w doświadczenie wartości innych ludzi – i także z własnej wartości. Wtajemniczenie do przezywania wartości ma miejsce w miłości rodzicielskiej, oblubieńcem i braterskiej. Człowiek jest wartością obiektywna – stwierdził o. Robert dodając, że człowiek jest dobrem, uznanym przez Boga za wartość, czyli chcianym, upragnionym, kochanym.
Po katechezie rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania.
Dzisiaj po porannej Mszy Świętej z jutrznią odbywają się warsztaty o zmaganiu z poczuciem wartości i samooceną, czyli: moja wartość, poczucie wartości a wartość obiektywna, samoocena i poczucie wartości, poczucie własnej wartości a działanie, poczucie wartości a więzi. Warsztaty prowadzone są przez p. Ireną Neumueler, doradcę chrześcijańskiego – trenera rozwoju osobistego. Pani Irena jest prezesem fundacji Status Feminae. Od trzech lat wspólnie powodzimy rekolekcje w Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana w Gdańsku.
Podczas rekolekcji bracie franciszkanie: o. Mateusz Stachowski, o. dr. Robert Zbierański i o. Piotr Pliszka służą posługą sakramentalną, modlitwą wstawienniczą czy osobistą rozmową oraz głoszą katechezy. Posługę animatora muzycznego pełni br. Mateusz Świętosławski – kleryk po IV roku studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi – Łagiewnikach.