Trwa projekt „Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji w działalności edukacyjnej i szkoleniowej”

W dniach od 2 do 7 lipca bieżącego roku grupa 20 nauczycieli z Ukrainy i Polski uczestniczy w projekcie „Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji w działalności edukacyjnej i szkoleniowej” w ramach programu Erasmus+ Akcja 1, Mobilność Edukacyjna (Mobilność osób pracujących z młodzieżą), realizowanego przez Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku.

W trakcie pięciodniowej pracy warsztatowej nasi goście będą mogli poszerzyć wiedzę nt. dyskryminacji w szkole, podejmowania działań przeciwko dyskryminacji i przemocy, na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka w szkole; formułowania aktywnych postaw i rozwinięcia umiejętności identyfikowania, reagowania oraz przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i związanej z nią przemocy wśród kadry pedagogicznej i w środowisku uczniowskim; stworzenia przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej wymianę informacji i doświadczeń związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz promocją dobrych praktyk.

Podróż uczestników z Ukrainy była długa, ale mimo to humor dopisywał wszystkim. Już pierwszego dnia pobytu w Gdańsku na uczestników czekało wiele atrakcji. Po południu uczestnicy wraz z przewodnikiem wyruszyli na zwiedzanie miasta, natomiast wieczór był czasem przeznaczonym na przełamanie pierwszych lodów. Dzień drugi był bardzo pracowity i nie mniej interesujący. Grupa polska dołączyła do ukraińskiej już z samego rana – po zakwaterowaniu oraz zjedzeniu wspólnego śniadania zaczęliśmy program warsztatowy. Podczas wprowadzającej części spotkania, koordynatorka wraz z trenerami przedstawiły uczestnikom wizyty szczegółowy program, za pomocą metod integracyjnych zadbaliśmy o dobrą atmosferę, dowiedzieliśmy się o oczekiwaniach uczestników oraz wspólnie ustaliliśmy zasady, które będą przestrzegane do końca projektu. Tego samego dnia grupa uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych poprowadzonych przez trenerów Mariyę Yasenovską oraz Katarzynę Stryjek. Warsztaty miały na celu zrozumienie pojęcia dyskryminacji, rodzajów dyskryminacji, a także roli nauczyciela w sytuacjach dyskryminacji w szkole.

Kolejne dni były również bardzo owocne. Uczestnicy zdobyli wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w codziennej pracy, otrzymali mnóstwo praktycznych wskazówek i wymienili się swoimi doświadczeniami w zakresie podejmowania działań przeciwko dyskryminacji przemocy.

Projekt powoli dobiega końca. Przed nami zostały jeszcze dwa dni pracy warsztatowej i zdobywania wiedzy dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji.