Trwa projekt nt. mediacji w szkole

Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu. Projekt współpracy polsko-ukraińskiej 2013

Projekt edukacyjny Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu jest kontynuacją długofalowych działań Domu Pojednania i Spotkań im. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku we współpracy z partnerem – Ługańską Obwodową Grupą Mediacji – na polu edukacji obywatelskiej w Ukrainie. Partnerem projektu jest Polskie Centrum Mediacji z oddziałem w Sopocie.

 Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli szkół obwodu Ługańskiego w zakresie pokojowego rozwiązywania konfliktów rówieśniczych w szkole.

W dniach 4-7 sierpnia w Domu Maksymiliana Kolbego w Gdańsku odbyło się seminarium przygotowujące w ramach projektu. Podczas seminarium w Gdańsku odbyły się spotkania przygotowawcze zespołu koordynatorów i trenerów z Polski i Ukrainy. Polsko-ukraiński team programowy w trakcie seminarium dokonał wyboru metodyki i opracował szczegółowy program zajęć seminaryjno-warsztatowych z zakresu mediacji, rozwiązywania konfliktów w szkole oraz aktywizacji obywatelskiej. Tak zaplanowane działania zostaną zrealizowane podczas warsztatów, które odbędą się we wrześniu br. w obwodzie ługańskim – najbardziej na wschód wysuniętym regionie Ukrainy.

W dniach 15-27 września  uczniowie i nauczyciele 8 szkół gimnazjalno-licealnych z różnych miejscowości Obwodu Ługańskiegowe uczestniczyli w treningach i warsztatach z zakresu mediacji szkolnej, prowadzonych przez polsko-ukraiński zespół trenerów-mediatorów. Łącznie z zajęć edukacyjnych i innych form działań w ramach projektu skorzysta ponad 240 osób.

Więcej informacji nt. projektu dostępnych jest na stronie internetowej: http://mediatsjavshkole.com/

Projekt jest współfinansowany ze środków programu programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r

Sofiia Useinova

Koordynator projektu

 

stopka_polska