Tłumy na kolędowaniu

 Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów Kolędowania u Franciszkanów. Na koncert kolęd Joszki Brody do franciszkańskiego Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku przyszło blisko dwa tysiąca słuchaczy. Najwięcej było rodzin z dziećmi, szczególnie tymi najmłodszymi. To już siódma edycja „Kolędowania…” w uroczystość Trzech Króli, którą zorganizował Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku.
Jak co roku w czasie koncertu przeprowadzono kwestę na rzecz ratowania zabytków tej pięknej świątyni. Zbiórkę przeznaczono na odbudowę barokowych organów! Przedsięwzięciu patronowali: Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego i o. Adam Kalinowski, minister prowincjalny Zakonu Braci Mnieszjszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Gdańsku

Korzystając z okazji pragniemy podziękować naszym mecenasom: Biuru ds. Kultury przy Prezydencie Gdańska, władzom samorządowym województwa pomorskiego, naszemu stałemu partnerowi – współorganizatorowi, Nadbałtyckiemu Centrum Kultury w Gdańsku, i braciom z gdańskiego klasztoru franciszkanów. Cieszymy się też z corocznie udzielanego nam patronatu medialnego Radia Plus, Gościa Niedzielnego oraz serwisów internetowych Franciszkanie.pl i Wrota Pomorza.

SONY DSC

SONY DSC