Tandem 2018

W dniach 29.07.- 11.08.2018 roku w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku odbył się polsko-niemiecki kurs tandemowy. Wzięło w nim udział blisko 30 multiplikatorów wymiany (m.in. nauczyciele, organizatorzy wymian, wolontariusze) z Polski i Niemiec. Uczestnicy uczyli się wzajemnie swoich języków ojczystych pod okiem doświadczonych lektorów. Program przedpołudniowy wypełniony był zajęciami językowymi z nauczycielami, które odbywały się w czterech grupach językowych. Po południu uczestnicy dzieleni byli na pary lub małe polsko-niemieckie grupy i wykonywali zadania tandemowe. Kurs miał za zadanie polepszyć znajomość języka polskiego i niemieckiego uczestników tak, aby w przyszłości ich polsko-niemieckie projekty były na jeszcze wyższym poziomie.

Intensywnej nauce towarzyszył bogaty program, obejmujący wycieczki kulturoznawcze, wspólne wieczory polsko-niemieckie, podczas których nie zabrakło muzyki z obu krajów oraz wyjścia do muzeów i instytucji kulturalnych. Kursy tandemowe organizowane są od 20 lat w ramach współpracy Domu Pojednania i Spotkań oraz Akademie Klausenhof w Hamminkeln. Kurs został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Jakub Garsta