Tandem w DMK – 2015

W Domu Pojednania i Spotkań trwa pierwszy wakacyjny polsko-niemiecki kurs tandemowy.

W kursie, który odbywa się w dniach 19 lipca- 1 sierpnia bierze udział w sumie 27 uczestników z Polski i Niemiec. Projekt zrealizowany został we współpracy z Akademią Klausenhof (Niemcy) i dofinansowany przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Nauka jest bardzo intensywna , trwa praktycznie cały dzień, czemu sprzyja popołudniowa praca w parach polsko-niemieckich i wspólne zakwaterowanie. Oprócz nauki organizatorzy zapewniają interesujące wycieczki (Sopot, Malbork), spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wizyty w instytucjach kultury. Ponadto mają miejsce wspólne zabawy, a także tematyczne wieczory polsko-niemieckie. Grupa mocno się już ze sobą zintegrowała.

Dziękujemy Wspólnocie Klasztornej Kościoła Świętej  Trójcy i o. Gwardianowi Tomaszowi za udostepnienie salki klasztornej.

W dniach 9-22 sierpnia odbędzie się kolejny kurs tandemowy w DMK. Weźmie w nim udział 28 Niemców i Polaków.

Jakub Garsta