Szkolenie pt.: „Metodyka polsko-niemieckiej wymiany młodzieży PNWM z elementami animacji językowej”

W szkoleniu „Metodyka polsko-niemieckiej wymiany młodzieży PNWM z elementami animacji językowej”, które odbyło się 11 stycznia br. w DMK- Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku wzięło udział trzynastu pedagogów i nauczycieli.

Podczas szkolenia zaprezentowano możliwości zorganizowania wymiany międzynarodowej przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Uczestnicy mieli okazję wymienić się praktycznymi wskazówkami i doświadczeniami. Ważnym elementem szkolenia były również metody- gry i zabawy z animacji językowej. Uczestnicy tworzyli w grupach program wymiany i przygotowywali metody pracy podczas wymiany z młodzieżą. Rozmawiano o rozliczeniu projektu i sposobach ewaluacji.

Zapraszamy na kolejne szkolenia!