Szkolenie PNWM

W szkoleniu „Metodyka polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i możliwości dofinansowania w ramach PNWM”, które odbyło się 3 grudnia w DMK- Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku wzięło udział ponad 20 osób- pedagogów, referentów kultury i animatorów.

Podczas szkolenia zaprezentowano możliwości zorganizowania wymiany międzynarodowej przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, opracowywano wniosek online.

Uczestnicy tworzyli w grupach program wymiany i przygotowywali metody pracy podczas wymiany z młodzieżą. Rozmawiano o rozliczeniu projektu i sposobach ewaluacji.

 

Kolejne szkolenie już 22 stycznia 2015 – zapraszamy do zgłoszeń!

szkolenie PNWM- formularz zgłoszeniowy 1.2015

Jakub Garsta