Szkolenie PNWM w DMK

W szkoleniu „Metodyka polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i możliwości dofinansowania w ramach PNWM”, które odbyło się 17 listopada br. w DMK- Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku wzięło udział 26 osób- nauczycieli, pedagogów, referentów kultury i animatorów.
Podczas szkolenia zaprezentowano możliwości zorganizowania wymiany międzynarodowej przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, opracowywano wspólnie wniosek online, tworzono plan finansowy projektu.
Następnie uczestnicy tworzyli w grupach program wymiany i przygotowywali metody pracy podczas wymiany z młodzieżą. Prezentacje ocenione zostały przez trenerów i pedagogów DMK- Agnieszką Błaszczak i Jakuba Garstę. W kolejnym etapie szkolenia rozmawiano o rozliczeniu projektu i sposobach ewaluacji. Szkolenie zakończyło runda pytań.
Kolejne szkolenie PNWM z elementami animacji językowej odbędzie się już 11 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do zgłoszeń- informacje i formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej.

szkolenie-animacja-pnwm-formularz-zgloszeniowy-1-2017

Tekst: Jakub Garsta

Foto: Francesco Pizzolo