Szkolenie PNWM – jak zorganizować wymianę polsko-niemiecką

W dniu 1 kwietnia br. odbyło się szkolenie „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”. Głównym tematem była organizacja projektu wymiany polsko- niemieckiej przy wsparciu PNWM. Podczas szkolenia omówiono takie aspekty jak:

  • Zadania PNWM i możliwości dofinansowania
  • W jaki sposób przygotować udany projekt wymiany polsko-niemieckiej?
  • Jakie aspekty programu są szczególnie ważne (współpraca z partnerem, współuczestnictwo młodzieży, zagadnienia międzykulturowe; ewaluacja, animacja językowa)
  • Metodyka spotkań polsko-niemieckich z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z młodzieżą
  • Rozliczenie i ewaluacja projektu

Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku jest placówką kształceniową i jednostką centralną PNWM. Współpraca obu partnerów trwa już ponad 25 lat.