Szkolenie PNWM

20 listopada w Domu Pojednania i Spotkań blisko 20 nauczycieli i organizatorów wymian wzięło udział w kolejnym szkoleniu „Metodyka polsko-niemieckiej wymiany młodzieży – możliwości dofinansowania wymian młodzieży w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży (PNWM)”.

Podczas szkolenia przedstawiono możliwości zorganizowania wymiany międzynarodowej przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Uczestnicy mieli okazję wymienić się praktycznymi wskazówkami i doświadczeniami.

Ważnym elementem szkolenia, były ćwiczenia praktyczne z wnioskowania online oraz planowania budżetu projektu. Rozmawiano także o rozliczeniu projektu i sposobach ewaluacji.

Zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach!

Tekst: Jakub Garsta

 

 

 

20171120_154901 20171120_155438 20171120_155610 20171120_155708 20171120_160701(0) 20171120_161956