Szkolenie nt. „Metodyka polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i możliwości dofinansowania w ramach PNWM”

W dniu 8 grudnia w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku odbyło się ostatnie tegoroczne szkolenie „Metodyka polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i możliwości dofinansowania w ramach PNWM”. Wzięli w nim udział nauczyciele, pedagodzy, referenci kultury i animatorzy.

Podczas szkolenia zaprezentowano możliwości zorganizowania wymiany międzynarodowej przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, opracowywano wspólnie wniosek online, tworzono plan finansowy projektu. Następnie uczestnicy tworzyli w grupach program wymiany i przygotowywali metody pracy podczas wymiany z młodzieżą. Prezentacje ocenione zostały przez trenerów i pedagogów DMK- Agnieszką Błaszczak i Jakuba Garstę. W kolejnym etapie szkolenia rozmawiano o rozliczeniu projektu i sposobach ewaluacji. Szkolenie zakończyła runda pytań. Kolejne szkolenie PNWM z elementami animacji językowej odbędzie się już 11 stycznia 2017 r. Formularz szkoleniowy na najbliższe szkolenie znajdą Państwo pod linkiem: formularz-zgloszeniowy – zapraszamy do zgłaszania się!

Jakub Garsta