Szkolenia z mediacji rówieśniczej w Obwodzie Ługańskim zrealizowane

Zakończył się pierwszy etap współpracy ze szkołami w Obwodzie Ługańskim we wschodniej Ukrainie. Za nami 12 dni intensywnej pracy. W dniach 16-27 września w Ługańsku odbyły się warsztaty mediacji szkolnej. Projekt „Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu” w obwodzie Ługańskim realizowany jest przez Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku wraz z partnerami: ukraińską Grupą Mediacji Obwodu Ługańskiego (ŁOGM) i sopocką filią Polskiego Centrum Mediacji (PCM).

Kadra projektu składała się z zespołu doświadczonych mediatorek z Polski na czele z Katarzyną Stryjek, którą wspierały koleżanki Renata Gromko, Agnieszka Iwaniuk i Beata Jarzębowska. Ze strony ukraińskiej zespół projektu tworzą psycholożki i trenerki Olga Datsko i Marharyta Savkova. Rolę ukraińskiej koordynatorki pełniła Gałyna Tyszczenko, prezes ŁOGMu.

Szkolenia z zakresu mediacji szkolnej i rówieśniczej odbyły się w ośmu miastach obwodu Ługańskiego: Fabricznoje (17.09), Łutugino (18.09), Rozkosznoje (19.09), Swierdlowsk (20.09),  Antracyt (23.09), Nowoderkuł (24.09), Stanica Ługańska (25.09), Pidgoriwka Starobelskiego rejonu (26.09).

      DSC_0276    DSC_1256

Podczas pracy w Obwodzie Ługańskim przeszkolono w zakresie mediacji szkolnej i rówieśniczej ponad 240 uczniów i nauczycieli. Treningi zainaugurowano konferencją prasową dla dziennikarzy, pedagogów społecznych, psychologów i nauczycieli z Obwodu Ługańskiego. Wartością dodatnią stały się 2 mini-seminaria z zakresu mediacji szkolnej, które poprowadziła dla nauczycieli 2 szkół Obwodu Ługańskiego prezes sopockiego oddziału PCM pani Katarzyna Stryjek. Dzięki rozgłosowi, jaki zdobył projekt w środowiskach eksperckich i uczelnianych regionu, w przeddzień powrotu polskich mediatorów do Polski, na Ługańskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki odbyło się spotkanie z udziałem zainteresowanych studentów i wykładowców uczelni. Polscy eksperci zostali poproszeni o prezentację istoty oraz zasad działania mediacji jako narzędzia pokojowego rozwiązywania sporów. Na zakończenie ponad godzinnego spotkania uzgodniono szczegóły współpracy ukraińskiej uczelni z kilkoma pomorskimi uniwersytetami m.in. w zakresie wymiany publikacji naukowych.

Ważnym elementem szkoleń w szkołach Obwodu Ługańskiego  było zaangażowanie dyrekcji szkoły do idei mediacji rówieśniczej poprzez obecność i udział w zajęciach. W 5 z 8 szkół dyrektorzy placówek uczestniczyli w treningu, a na koniec wyrazili gotowość wdrażania mediacji jako metody pokojowego rozwiązywania sporów w swojej szkole.

      DSC_0014    DSC_0265

DSC_0396

W kolejnym etapie projektu 27-30 października w Żmierince (obwód Winnicki, Ukraina) odbędzie się konferencja i seminarium z mediacji szkolnej. Na spotkaniu tym zostaną zaprezentowane wyniki samodzielnej pracy uczestników szkoleń. Ponadto w ramach konferencji wszyscy obecni zapoznają się z doświadczeniem w zakresie wdrażania mediacji szkolnej w Żmierince.

Jednym z efektów współpracy dwóch zespołów eksperckich z Polski i Ukrainy będzie wydanie zbioru materiałów pt. „Mediacja od A do Z. Podręcznik świadomego ucznia i obywatela”. Publikacja będzie stanowić  wsparcie merytoryczne i metodyczne dla nauczycieli i uczniów szkół, którzy chcą poszerzać wiedzę oraz rozwijać swoje umiejętności w zakresie mediacji rówieśniczej.

Więcej informacji nt. projektu dostępnych jest na stronie internetowej: http://mediatsjavshkole.com/

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

stopka_polska