Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo

W Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku trwa seminarium metodyczne w ramach projektu „Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo”. Polsko-ukraiński team programowy w trakcie seminarium dokona wyboru metodyki i opracuje szczegółowy program zajęć seminaryjno-warsztatowych z zakresu praw człowieka, mediacji, rozwiązowania konfliktów w szkole oraz aktywizacji obywatelskiej. Tak zaplanowane działania zostaną zrealizowane podczas warsztatów, które odbędą się jesienią br. w obwodzie ługańskim – najbardziej na wschód wysuniętym regionie Ukrainy.
Partnerem projektu jest Grupa Mediacji Obwodu Ługańskiego. Do Gdańska z Ukrainy przyjechali specjaliści – trenerzy mediacji i praw człowieka: Galyna Tyshchenko, Maria Yassenovskaya, Olga Datsko. Merytorycznego wsparcia udzieliła nam także pani dr Aleksandra Lewandowska-Walter, adiunkt w Zakładzie Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Gdańskiego i zarazem biegły psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym. W pracę zaangażowany jest bezpośrednio team programu wschodniego DMK.

Pierwsza część seminarium poświęcona została wymianie doświadczeń. Uczestnicy spotkali się już m.in. z dyrekcjami szkół, nauczycielami w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 w Gdańsku, pracownikami i trenerami Centrum Edukacji Nauczycieli, oddziału Polskiego Centrum Mediacji. Podczas spotkań poruszano tematykę praw człowieka, mediacji i aktywności w placówce edukacyjnej, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów w szkole. Wspólnie także zastanawiano się nad stosowaniem właściwych metod przeciwdziałania konfliktom. Swoim dużym doświadczeniem w edukacji pozaszkolnej w zakresie praw człowieka i edukacji obywatelskiej podzielili się także gospodarze franciszkańskiego Domu Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku. W drugiej części seminarium zaplanowano pracę nad szczegółowym programem warsztatów, które przeprowadzone zostaną na Ukrainie w placówkach szkolnych obwodu ługańskiego.

Ługańsk jest jednym z obszarów kraju szczególnie narażonych na oddziaływanie negatywnych skutków załamania się systemu politycznego i ekonomicznego w latach 1989-1991. Przemiany te zapoczątkowały długotrwały i wszechogarniający kryzys społeczno-gospodarczy, którego największą ofiarą padł system edukacji szkolnej. Projekt „Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo” ma na celu przezwyciężenie zjawisk patologicznych w szkołach obwodu ługańskiego poprzez edukację i aktywizację obywatelską środowiska uczniów i nauczycieli. Warsztaty i seminaria w szkołach średnich obwodu ługańskiego przyczynią się do podniesienia wiedzy w zakresie praw człowieka oraz wzmocnią postawy proobywatelskie i prospołeczne u mieszkańców regionu.

Projekt Świadoma młodzież – demokratyczne społeczeństwo jest realizowany dzięki dotacji Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” w ramach programu grantowego Wsparcie Demokracji 2012.

stopka_PL