Studenci ze Wschodu w DMK

W Gdańsku rozpoczęliśmy kolejną wizytę w ramach „Study Tours to Poland” „Od waszego zaangażowania i działań jako pokolenia urodzonego w epoce intelektu i technologii oraz nieobciążonego doświadczeniami komunistycznego aparatu represji zależeć będzie wielkość naszych czynów i nasza chwała” – tymi słowami podsumował spotkanie ze studentami legendarny przywódca Solidarności, prezydent Lech Wałęsa.

11-osobowa grupa liderów młodzieżowych z Mołdowy, Ukrainy i Rosji przyjechała do Gdańska na zaproszenie programu Study Tours to Poland, by poznać Polskę i jej mieszańców. Jak stwierdził podczas spotkania z młodzieżą poseł Jerzy Borowczak, za kilka lat nowa generacja Europejczyków przejmie odpowiedzialność za kształtowanie przyszłości swoich krajów i kontynentu. Wtedy nastaną czasy, pojawią się nowe wyzwania. I w tym kontekście dobrze jest przejmować doświadczenia starszego pokolenia, które tak wiele poświęciło w XX w. na rzecz demokracji i braku podziałów.

Wszyscy pozostali współrozmówcy, jak np. wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki czy burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel podczas spotkań nieustannie podkreślali rolę młodego pokolenia w budowaniu przyszłości i wzmacnianiu już istniejących zdobyczy demokratycznych. Można to robić pracując u podstaw i w tym kontekście cennymi są doświadczenia reformy samorządowej, zmian wolnorynkowych jakie dokonały się w ich kraju po 1990 r.

Wizyta młodych liderów z Europy Wschodniej trwa a przed nimi m.in. spotkanie z Bogdanem Borusewiczem, jedną z największych ikon „Solidarności” i obecnym marszałkiem Senatu RP, który doskonale orientuje się w sprawach politycznych krajów byłego bloku komunistycznego. Marszałek niejednokrotnie podczas spotkań z młodzieżą zagraniczną zaskakiwał celnymi odpowiedziami i prognozą rozwoju wydarzeń na tym obszarze. Liczymy że i tym razem podczas dyskusji nie zabraknie ciekawych spostrzeżeń i trafnych predyktywnych refleksji.

Nedim Useinov

Study Tours to Poland powstało w 2004 roku i jest częścią Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA realizowanego od 2000 roku przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Od 2007 roku koordynatorem STP jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiegoz Wrocławia. STP dla studentów koordynuje Fundacja „Borussia”z Olsztyna. Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego od 2004 roku pełni rolę operatora przedsięwzięcia w województwie pomorskim.

Study Tours to Poland (STP)    Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

 Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia   Fundacja „Borussia” z Olsztyna