Stacjonarne szkolenie PNWM – zorganizuj wymianę polsko-niemiecką!

W dniu 7 listopada 2022 roku w naszym Domu św. Maksymiliana odbyło się szkolenie „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, na które przyjechało 28 osób z m.in. z Gdańska, Torunia, Bydgoszczy, Elbląga czy Łodzi.

Głównym tematem była organizacja projektu wymiany polsko- niemieckiej przy wsparciu PNWM. Podczas szkolenia omówiono takie aspekty jak:

  • Zadania PNWM i możliwości dofinansowania
  • W jaki sposób przygotować udany projekt wymiany polsko-niemieckiej?
  • Jakie aspekty programu są szczególnie ważne (współpraca z partnerem, współuczestnictwo młodzieży, zagadnienia międzykulturowe; ewaluacja, animacja językowa)
  • Metodyka spotkań polsko-niemieckich z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z młodzieżą
  • Rozliczenie i ewaluacja projektu

Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku jest placówką kształceniową i jednostką centralną PNWM.