Sprawozdanie i bilans za 2011

Podsumowaliśmy rok 2011. Był on dla nas nie małym wyzwaniem. Poniżej publikujemy Sprawozdanie z działalności merytorycznej DMK oraz bilans wraz z rachunkiem zysków i strat. Z uwagi na to, że został zatwierdzony przez organ założycielski nowy statut umieszczamy go także w załączniku. Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku w okresie sprawozdawczym rozwijał dotychczas prowadzoną działalność programową. Realizacja zadań polegała na organizacji w duchu franciszkańskim przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, społecznym, kulturalnym i mędzyreligijnym. Istotnym elementem działowości DMK było wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieży oraz pełnienie swoistej służby na rzecz pojednania i zbliżenia pomiędzy narodami. Dom ściśle współpracował z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (www.pnwm.org), jako jej jednostka centralna i placówka kształceniowa dla podmiotów katolickich w północnej Polsce.
Będąc członkiem instytucjonalnym Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania przedstawiciele DMK uczestniczyli w spotkaniach programowych i akcjach przeprowadzanych przez zarząd tej instytucji. Ponadto, jako członek założyciel federacji stowarzyszeń „Grupa Zagranica”, będącej platformą organizacji pozarządowych działających poza granicami Polski i na rzecz społeczności międzynarodowej (www.zagranica.ngo.pl). DMK działał i wspierał szereg inicjatyw służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego nie tylko we Wschodniej Europie. Podobnie jak w latach poprzednich, DMK służył swoją bazą szkoleniowo-noclegową, współpracując przy organizacji programów studyjnych (pobytowych) dla naszych krajowych i zagranicznych partnerów. Ogółem DMK przeprowadził ponad dwadzieścia przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, w których wzięło udział ponad siedmiuset uczestników z Polski, Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Słowacji, Francji, Litwy i innych krajów europejskich. Ponadto w zorganizowanych przez DMK koncertach i widowiskach artystycznych wzięło udział ponad 3 tys. osób.
W roku 2011 Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego otrzymał nowy statut podpisany przez Ministra Prowincjalnego w dniu 26.11.2011 r. Propozycja zapisów statutowych (projekt) wypracowana została przez Radę Programową i przekazana do władz zakonnych w roku ub. W okresie sprawozdawczym wdrażano „Strategię działalności DMK na lata 2010-2020”. Dokument te został przyjęty przez Nadzwyczajną Kapitułę Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w dniu 2 grudnia 2009 r. Dzięki przyjęciu zarysowanych założeń możliwe było podpisanie umowy z Miastem Gdańsk w dniu 14 czerwca 2010 r. na odpłatne użytkowanie obiektów na Wyspie Sobieszewskiej z przeznaczeniem na statutową działalność dzieła specjalnego prowincji, jakim jest Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku. Więcej o naszych działaniach przeczytają Państwo w załączonych materiałach.
Załączniki do pobrania:
Sprawozdanie DMK za 2011
Bilans DMK za 2011
Statut DMK