Spotkanie z Lechem Wałęsą

Spotkanie z Lechem Wałęsą było jednym z punktów programu Study Tours to Poland dla studentów z Ukrainy, Białorusi i Mołdawi. Wyróżniający się w nauce i aktywni społecznie młodzi ludzie z Europy Wschodniej poznają Polskę poprzez spotkania z wybitnymi postaciami życia społecznego i politycznego Polski. Dom Pojednania i Spotkań jest jednym ze stałych operatorów programu STP. Inicjatywę finansuje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Goście ze Wschodu spędzą w Gdańsku dwanaście dni.
Study Tours to Poland powstało w 2004 roku i jest częścią Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA realizowanego od 2000 roku przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Od 2007 roku koordynatorem STP jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia. STP dla studentów koordynuje Fundacja „Borussia” z Olsztyna. Więcej informacji nt programu można znaleźć na stronie www.studytours.pl

Zmieniony ( 04.05.2011. )