Spotkanie świąteczne

W Domu Pojednania i Spotkań odbyło się spotkanie świąteczne Towarzystwa Polska-Niemcy oraz Stowarzyszenia św. Wojciecha (Adalbertuswerk) z udziałem środowisk mniejszości niemieckiej z Gdańska i Gdyni (27.12.2011). Rozpoczęto je mszą św. w kaplicy św. Anny w intencji zmarłych członków Towarzystwa i Adalbertuswerk. Głównymi celebransami byli o. Roman Zioła, dyrektor DMK i ks. dr Maciej Kwiecień, prorektor Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku. W uroczystości wzięła także udział konsul generalna Niemiec Annette Klein.

Podczas kilkugodzinnego spotkania przy świątecznym stole podsumowano kończący się rok i dyskutowano nad planem pracy. Towarzystwo Polska-Niemcy i Adalbertuswerk są stałymi i jednymi z najstarszych partnerów DMK. Co roku organizujemy i uczestniczymy we wspólnych przedsięwzięciach dedykowanych osobom starszym i młodzieży.