Spotkanie referentów kultury

W dniu 26 listopada br. Jakub Garsta- koordynator projektów międzynarodowych Domu Pojednania i Spotkań wziął udział w spotkaniu referentów kultury, które odbyło się na zaproszenie konsul generalnej Republiki Federalnej Niemiec- p. Cornelii Pieper. Jest to cykliczne, odbywające się co roku spotkanie przedstawicieli instytucji kultury, nauki i organizacji pozarządowych aktywnych w obszarze polsko-niemieckim. Wśród uczestników znaleźli się m.in. lektorzy programu DAAD ośrodków uniwersyteckich w Gdańsku, Szczecinie, Toruniu i Olsztynie, reprezentanci Centrum Herdera, Fundacji „Borussia”, w sumie 18 osób. Dom Pojednania i Spotkań jest od wielu lat jedną z najprężniej działających na rzecz porozumienia i przyjaźni polsko-niemieckiej instytucji w Polsce Północnej. W mijającym roku DMK zorganizowało około 40 polsko-niemieckich przedsięwzięć, które niejednokrotnie objęte były patronatem Konsulatu Generalnego RFN.
Tegoroczne spotkanie referentów kultury odbyło się w siedzibie orkiestry „Viva activa” w Gdańsku. Wśród 40 członków orkiestry są osoby dorosłe (pełnoletnie), w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice osób z niepełnosprawnością, wolontariusze. Orkiestra wykonuje muzykę z różnych epok i o różnorodnej stylistyce.

Jakub Garsta

10811499_10205064411907630_1023438592_n