Spotkanie przygotowawcze do projektu „Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji w działalności edukacyjnej i szkoleniowej”

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Gimnazjum nr 21 w Gdańsku odbyło się Koordynator projektu Mavile Ablaieva wraz z trenerami Katarzyną Stryjek i Galiną Tyshchenko omówiły  szczegóły programu, materiały szkoleniowe oraz zapoznały się z listą uczestników z Polski i Ukrainy. Czeka na nas projekt z mnóstwem pozytywnych emocji, bogatą wiedzą oraz przydatnym doświadczeniem w zakresie przeciwdziałaniom dyskryminacji w działalności edukacyjnej i szkoleniowej.