Spotkanie młodzieży – miasta hanzeatyckie

(deutsche Sprachversion unten) 

Tematem przewodnim spotkania młodzieży w dniach 14-19.10.2019 między DJH-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. w Rostocku a polską szkołą z Lęborka były miasta hanzeatyckie, ze szczególnym uwzględnieniem niegdyś hanzeatyckiego miasta Gdańska.
Oprócz nieodzownej wizyty w Europejskim Centrum Solidarności chodziło także o interaktywne zapoznanie uczestników z tematem – w formie gry miejskiej przez gdańską starówkę, warsztatów historycznych o najważniejszych wydarzeniach historycznych ubiegłego wieku dla wspólnej historii; oraz zadania porównania zdjęć.
Jednak poza poważnymi treściami towarzyszyły nam:  wspólna gra w kręgle, warsztaty robienia pizzy, kurs pierwszej pomocy oraz wizyta w pobliskim Sopocie.
Bliskość rodzinnego miasta polskich uczestników pozwoliła zakończyć spotkanie wizytą w Lęborku, która objęła krótką wycieczkę po lokalnej szkole i ostatni wieczór dyskotekowy.

Wsparciem w projekcie byli nasi wolontariusze: Sophie Enders i Daniel Kolmsee

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację.

Więcej informacji i zdjęć:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku -1
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku -2
www.lebork.pl

Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Dziękujemy za wsparcie finansowe!


Im Fokus unserer letzten Jugendbegegnung, 14.-19.10.2019, zwischen dem DJH-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. in Rostock und der polnischen Schule aus Lębork stand die Geschichte des Handlungsortes, der Hansestadt Danzig.
Neben einem unverzichtbaren Besuch des Europäischen Solidaritätszentrum, ging es vor allem um die interaktive Vertrautmachung der Teilnehmer mit der Thematik. So in Formen einer Stadtrallye durch die Danziger Altstadt, einem Geschichtsworkshop zu den bewegendsten historischen Ereignissen des letzten Jahrhunderts und einer Fotovergleichsaufgabe.
Doch bot sich auch Programm über den ernsten Inhalten hinaus, durch einer Partie Bowling, einem Pizzaworkshop, einem Erste-Hilfe-Kurs, sowie einem zusammenhängenden Besuch des Nachbarkurortes Sopot und des nahegelegenden Einkaufszentrums.
Die Nähe des Heimatortes der polnischen Teilnehmer, ließ die Möglichkeit die Begegnung mit einem eineinhalb tägigen Aufhenthalt in Lębork abzuschließen. In diesem inbegriffen eine kurze Rundführung durch die örtliche Schule, sowie einem finalen Discoabend.

Unsere Freiwilligen unterstützten das Projekt: Sophie Enders i Daniel Kolmsee

Nachfolgend ein kurzer Fotobericht.

Mehr Infos und Fotos:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku -1
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku -2
www.lebork.pl

Das Projekt wurde gefördert vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW). Danke für die Förderung!

Foto: DMK