Spotkanie kultur- Pimp my winter 2 w Blossin

W dniach 29 stycznia – 3 lutego br. w Centrum Kształcenia Młodzieży (Jugendbildungzentrum) w Blossin (Niemcy) odbył się międzynarodowy projekt edukacyjny dla młodzieży „Pimp my winter vol. 2”. W spotkaniu oprócz młodzieży z Polski i Niemiec, wzięła udział grupa młodzieży- uchodźców, ofiar wojny i konfliktów zbrojnych, m.in. z Syrii, Afganistanu, Ghany, Czeczenii. Łącznie spotkało się 40 młodych ludzi w wieku 13-18 lat. Podczas trwającego 6 dni programu młodzież intensywnie poznawała siebie: swoje zainteresowania, historię życia, kulturę, tradycję i życie codzienne. Spotkanie wielu kultur możliwe było przede wszystkim dzięki intensywnym zajęciom w czterech grupach warsztatowych: medialnej, sportowej, teatralnej i muzycznej. Warsztatom towarzyszyły liczne zajęcia na świeżym powietrzu- gry i zabawy animacyjne, zajęcia językowe, wspólne aktywności ruchowe i integracyjne. Wieczory przeznaczone były na aktywne spędzanie wolnego czasu- na hali sportowej, karaoke, tańce, ognisko czy tworzenie muzyki. Jeden z dni programu to interaktywne zwiedzanie Berlina- gra miejska zakończona odwiedzeniem jednego z centrów kultury dla młodzieży. Ten dzień to również spotkanie z historią i demokracją- wspólnie zwiedzano Reichstag. Była też chwila na spacer po  tzw. KuDamie- jednej z najbardziej znanych ulic w Europie.

Ostatni wspólny wieczór to pokaz efektów pracy w grupach warsztatowych. Rozpoczął go przygotowany przez grupę teatralną spektakl, podczas którego młodzież zaprezentowała historię konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie i ich tragiczny wpływ na życie zwykłych ludzi. Dla wielu z uczestników była to ich bezpośrednia, osobista, bardzo wzruszająca
historia życia. Grupa muzyczna wystąpiła ze specjalnie przygotowanym na koniec zajęć utworem muzycznym. Ostatni dzień projektu to już czas podsumowań i refleksji, zakończony prezentacją filmu powstałego podczas warsztatów medialnych.

Spotkanie kultur, młodych ludzi z różnym bagażem doświadczeń życiowych okazał się dla wszystkich niezwykłym przeżyciem emocjonalnym, rozliczeniem z dotychczasowymi uprzedzeniami. Ten projekt nauczył nie tylko młodzież, ale również team prowadzący, jak ważne jest życie ludzkie i szacunek względem drugiego człowieka.

Partnerem projektu był JBZ Blossin e.V. oraz Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku wraz z Gimnazjum nr 21 i 34 oraz I Gimnazjum STO i SMS nr 3 w Gdańsku.

Foto: Sergey Lapshin, Katarzyna Stryjek