Solidarny wobec drugiego

Spotkanie młodzieży w ramach V Asyżu w Gdańsku. „Solidarny wobec drugiego” to temat seminarium, które odbyło się (26.10.10) w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Gdańsku-Wrzeszczu. Zorganizowane przez Dom Św. Maksymiliana spotkanie młodzieży z franciszkanami o. Romanem i o. Mateuszem oraz przewodniczącym Jakubem Szadejem i imamem Hani Hraish’em jest częścią międzyreligijnego spotkania „Asyż w Gdańsku”. Dzięki uprzejmości dyrektora szkoły pana Waldemara Nocnego w wydarzeniu wzięło udział blisko stu uczniów ogólniaka. Gości przywitał miejscowy duszpasterz – katecheta ks. Z. Wądrzyk.
Ojciec Roman Zioła, dyrekor DMK wprowadzając w ducha spotkania jako pierwszemu oddał głos przewodniczącemu Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego w Gdańsku panu Jakubowi Szadajowi. Chronologicznie przyjmując, że to właśnie judaizm jest najstarszą religią monoteistyczną. Dziękujac za zaproszenie przewodniczący gminy rozpoczął od żydowskiego pozdrowienia „szalom”.

Opowiadając o prawie żydowskim zaznaczył, że wielość nakazów z niego wynikających nie jest dziś w Polsce możliwa do spełnienia. Dlatego też, aby żyć w z zgodzie z własnym sumieniem potrzebne były pewne odstępstwa. Gmina przyjęła „reformację”. Nie obyło się od bardzo osobistych refleksji. „Otrzymałem 10 letni wyrok za działalność antypaństwową w 1968 r. Odsiedziałem pięć lat. Za swoją działalność podziemną odznaczył mnie Prezydent RP” – wspominał J. Szadaj. Podkręślał, że nie mógł też odmówić swoim dzieciom radości wspólnego wigilijnego świętowania przy choince. Zdażało się z tej okazji także przy jednym stole spotakć z przyjaciółmi muzułmanami.` W dalszej części imam Hani Hraish przedstawił podstawowe filary islamu wskazując czym pobożny muzułmanin powinien kierować się w swoim życiu. Tym samym starał się złamać nieprawdziwe stereotypy panujące w naszej świadomości. Swoje wystąpienie przerywał w dowcipny sposób, czym zyskał sobie sympatię widowni.

O przesłaniu solidarności, czym powinna być powiedział o. Roman Zioła cytując słowa apostoła „Jeden drugiego brzemiona noście”. W dalszej części podkręślając słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Gdańsku podczas pamiętnych pielgrzymek do kraju. Później O. Mateusz Stachowski starał się nie tyle przybliżyć „wszechobecny” katolicyzm, podkreślając jak ciężko i trudno jest mówić o tym, o czym nam wszystkim wydaje się, że dobrze wiemy. Była to swoista krótka, ale treściwa katecheza. Zachęta do bycia dobrym człowiekiem, który jest albo powinien być solidarny wobec drugiego. W ostatniej części spotkania dyrektor DMK „odsłonił tajemnicę” powstającej Wyspy Świętego Franciszka. W przyszłości będzie ona siedzibą dla Domu Pojednania i Spotkań. Tam koncertować się bądą działania na rzecz dzieci i młodzieży, potrzebujących oraz akcje duszpasterskie. To wszystko odbywać się będzie w kontekście szerokiej współpracy międzynarodowej łączącej Wschód z Zachodem Europy. Całe spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą o pokój!

Franciszkanie.tv – relacja filmowa „Solidarny wobec drugiego” w ramach V Asyżu w Gdańsku