„Solidarni = wolni”

W dniach 16-21 czerwca w Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku miało miejsce kolejne polsko-niemieckie spotkanie młodzieży. W projekcie dofinansowywanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży wzięło udział 30 uczestników z II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Twardowskiego w Oleśnicy i Augustin Wibbet Gymnasium w Warendorf.

Wymiana obu szkół prowadzona jest od wielu lat i istnieje w ramach partnerstwa miejskiego Oleśnica- Warendorf. Pomysł, aby tegoroczną wymianę zrealizować w Gdańsku powstał podczas seminarium dla nauczycieli „Zaczęło się w Gdańsku” w 2014 roku, w którym uczestniczyła polska nauczycielka- Agnieszka Komsta- Fila. Wspólnie z koordynatorami DMK- Agnieszką Błaszczak i Jakubem Garsta- nauczyciele obu szkół przygotowali program. Podczas niego młodzież z Polski i Niemiec nie tylko miała okazję się wzajemnie poznać i zintegrować, ale również odkrywała Gdańsk podczas rajdu terenowego, przeprowadzała wywiady uliczne. Tematem przewodnim była wspólna historia. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach historycznych prowadzonych przez trenerów Domu Pojednania i Spotkań: tworzyli oś czasu najważniejszych wydarzeń historycznych 1945-2015 z uwzględnieniem osobistych przeżyć, mieli okazję zapoznać się z filmem dokumentalnym dotyczącym historii ruchu wolnościowego w Polsce. Młodzi Niemcy i Polacy zwiedzili wystawę w Europejskim Centrum Solidarności i odpowiedzieli na pytanie „Co dla mnie oznacza solidarność?”. Oprócz tego młodzież wzięła udział w grze terenowej na Westerplatte, opracowała fikcyjne biografie. Ostatni wieczór spędzono razem w Sopocie, gdzie miała miejsce ewaluacja projektu.

 

Jakub Garsta