Słynny dysydent w DMK

Słynny dysydent i obrońca praw człowieka Mustafa Dżemilew złożył wizytę w Domu Św. Maksymiliana. Do Gdańska przyjechał na urocztsości związane z odsłonięciem Pomnika Tatara RP. Podczas krótkiego pobytu na Pomorzu lider społeczności krymskotatarskiej na Ukrainie spotkał się z prezydentem Bronisławem Komorowskim oraz legendarnym przywódcą Solidarności i noblistą Lechem Wałesą. W DMK zapoznał się działalnością programową i pełnioną misją przez franciszkańską instytucję.

Słynny dysydent i obrońca praw człowieka z wizytą w Domu Św. Maksymiliana

25 listopada br. w Gdańsku odsłonięto Pomnik Tatara RP. Wydarzenie uświetnił swoją obecnością prezydent RP Bronisław Komorowski, wygłaszając przemówienie przed zgromadzonymi na otwarciu oficjalnymi delegacjami zagranicznymi. Oprawę ceremonii stanowiła honorowa warta pułku ułanów tatarskich RP. Pomnik stanął w Oruńskim Parku Schopenhauerów. Do udziału w odsłonięciu pomnika zaproszono przedstawicieli środowisk tatarskich m.in. z Polski, Ukrainy, Rosji, Rumunii i Bułgarii. Wśród obecnych na ceremonii zacnych gości m.in. był Mustafa Dżemilew, lider Tatarów Krymskich i przewodniczący ich organu reprezentacyjnego – narodowego Medżlisu. Towarzyszył mu także Refat Czubarow, prezydent zainicjowanego przed dwoma laty Światowego Kongresu Tatarów Krymskich i inni liderzy polityczni tego narodu.

Delegacja krymska gościła w Gdańsku w dniach 24-27 listopada. W tym czasie oprócz udziału w uroczystościach towarzyszących odsłonięciu Pomnika Tatara RP, goście spotkali się z przedstawicielami mniejszości muzułmańskiej Gdańska i odwiedzili meczet w Oliwie. W dniu 26 listopada delegację z Krymu podjął prezydent Lech Wałęsa. Podczas spotkania strony zgodnie stwierdziły, iż wspieranie tendencji demokratycznych na Ukrainie jest koniecznym warunkiem cywilizowanego rozwiązania problemu krymskotatarskiego i przywrócenia praw tego narodu, utraconych w wyniku deportacji stalinowskiej 1944 roku.

W południe 26 listopada Mustafa Dżemilew wraz z delegacją złożył wizytę w Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku. Gości podjął Arkadiusz Goliński, wicedyrektor ds. programowych. Przybliżył on misję franciszkańskiego Domu oraz wpisujące się w nią działania projektowe, wspierane przez koordynatorów z różnych krajów, takich jak Nedim Useinov, Tatar Krymski od lat pracujący w DMK nad projektami z zakresu edukacji obywatelskiej i międzykulturowej. Zaprezentował on min. zrealizowane w ostatnich latach programy kaszubsko-krymskotatarskiej współpracy szkolnej. Mustafa Dżemilew podsumował spotkanie stwierdzeniem, że jest mu niezmiernie miło, kiedy słyszy jak w chrześcijańskiej Polsce docenia się przedstawicieli innych religii i narodowości. Dodał też, że działania podejmowane na rzecz wielokulturowości i praw człowieka umacniają wysoką pozycję Polski w demokratycznej i cywilizowanej Europie.

Mustafa Dżemilew jest obrońcą praw człowieka i wieloletnim liderem narodowego ruchu Tatarów Krymskich, walczących o prawa do swobodnego pielęgnowania ojczystej kultury i języka w historycznej ojczyźnie. Tatarzy zostali deportowani z Krymu w roku 1944 na rozkaz Józefa Stalina, pragnącego pozbyć się rdzennych mieszkańców w celu utworzenia na Półwyspie baz wypoczynku dla komunistycznej nomenklatury partyjnej. Po wieloletnich zorganizowanych akcjach, które przeszły do historii pod nazwą narodowego ruchu Tatarów Krymskich, udało się powrócić na Krym większości deportowanych. W okresie największej repatriacji w latach 1989-1992 na Krym przesiedliło się ponad 150 tysięcy Tatarów. Nadal jednak ok. 100 tys. przedstawicieli tego narodu pozostaje w miejscach przymusowej zsyłki na terytorium Azji Środkowej, a ich powrót jest utrudniony ze względu na granice powstałych w miejsce byłych republik radzieckich, współczesnych suwerennych państw Ukrainy, Kirgizstanu i Uzbekistanu.

Nedim Useinov

« poprzedni artykuł następny artykuł »