Seminarium przygotowujące

W dniach 4-7 sierpnia w Domu Maksymiliana Kolbego w Gdańsku odbędzie się seminarium przygotowujące w ramach projektu „Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu. Projekt współpracy Polsko-Ukraińskiej 2013”. DMK przeprowadzi program we współpracy z Pomorskim Centrum Mediacji (oddział w Sopocie) i Grupą Mediacji Obwodu Ługańskiego na Ukrainie. Podczas seminarium w Gdańsku odbędą się spotkania przygotowawcze zespołu koordynatorów i trenerów z Polski i Ukrainy.

Zespół przez trzy dni trwania seminarium przygotowującego opracuje szczegółową metodologię warsztatów (treningów) dla uczniów i nauczycieli szkół średnich z obwodu ługańskiego. Metodologia i oparty o nią szczegółowy program treningów będą owocem połączenia doświadczeń polsko-ukraińskich w zakresie mediacji i rozwiązywania konfliktów w szkole. Polskie doświadczenia w praktycznym wymiarze ukraińscy członkowie kadry projektu będą poznawać podczas wizyt w wybranych pomorskich szkołach i rozmów z nauczycielami i dyrekcją placówek, a także poprzez robocze seminaria w gdańskim Centrum Edukacji Nauczycieli i w pomorskim oddziale Polskiego Centrum Mediacji – partnera projektu.

Warsztaty w szkołach odbędą się 14-29 września 2013 w ośmiu niewielkich miejscowościach obwodu ługańskiego – najbardziej na wschód wysuniętego regionu Ukrainy.

Jednym z efektów współpracy dwóch zespołów eksperckich z Polski i Ukrainy będzie wydanie zbioru materiałów pt. „Mediacja od A do Z. Podręcznik świadomego ucznia i obywatela”. Publikacja będzie stanowić  wsparcie merytoryczne i metodyczne dla nauczycieli i uczniów szkół obwodu ługańskiego, którzy chcą poszerzać wiedzę oraz rozwijać swoje umiejętności w zakresie mediacji rówieśniczej.

Projekt „Od mediacji szkolnej do społeczeństwa obywatelskiego” ma na celu przezwyciężenie zjawisk patologicznych w szkołach obwodu ługańskiego poprzez edukację i aktywizację obywatelską środowiska uczniów i nauczycieli. Warsztaty i seminaria w szkołach średnich obwodu ługańskiego przyczynią się do podniesienia wiedzy w zakresie mediacji szkolnej oraz wzmocnią postawy proobywatelskie i prospołeczne u mieszkańców regionu. Kluczowym elementem projektu jest wymiana doświadczeń z polskimi szkołami i ekspertami w zakresie mediacji szkolnej.

 

Sofiia Useinova

Koordynator Projektu

Projekt „Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu” jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

stopka_PL