Seminarium nt mediacji szkolnej w Żmierince (Ukraina)

Zrealizowaliśmy kolejny etap projektu „Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu”. W dniach 28-29 października w średniej szkole m. Żmierinki w Obwodzie Winnickim odbyło się seminarium na temat mediacji szkolnej.

W spotkaniu udział wzięli absolwenci treningów mediacji szkolnej i rówieśniczej z 8 szkół Obwodu Ługańskiego, które przeprowadzone zostały we wrześniu br. przez polsko-ukraiński zespół trenerów mediatorów z Polskiego Centrum Mediacji (PCM) i Grupy Mediacji Obwodu Ługańskiego (ŁOGM).

Organizatorem projektu jest Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku.

Ze strony gospodarzy w seminarium uczestniczyli absolwenci i uczniowie szkoły w Żmierince, w której od lat pod kierunkiem Oksany Datsko, nauczycielki, rozwijana jest metoda nazywana Kręgami Wartości (ukr. Коло Цінностей) – rodzaj kręgów naprawczych wykorzystywanych do pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Przez dwa dni uczestnicy seminarium prezentowali swoje doświadczenia w zakresie upowszechniania i rozwoju praktyki szkolnej mediacji. Reprezentanci szkół Obwodu Ługańskiego przygotowali serię prezentacji ilustrujących przebieg i efekty intensywnych szkoleń z mediacji rówieśniczej i szkolnej, w których uczestniczyli we wrześniu br. w ramach niniejszego projektu. Młodzież ze Żmierinki, dzieląc się własnym doświadczeniem pokojowego rozwiązywania konfliktów w szkole, zaprezentowała bardzo ciekawą i – jak okazało się później – efektywną metodę kręgów naprawczych kładących nacisk na budowanie zaufania członków grupy do siebie poprzez wzajemne poznawanie się i otwartość. Metodę tę młodzi ukraińscy specjaliści od szkolnych konfliktów nazywają Kręgiem Wartości.

W ramach seminarium odbyła się dyskusja nt roli i znaczenia mediacji szkolnej dla szeroko pojętej edukacji obywatelskiej. Rozmowę moderowała Katarzyna Stryjek, prezes sopockiego oddziału PCM. Doświadczona trenerka i mediatorka z Polski wygłosiła referat wprowadzający, w którym opowiedziała o doświadczeniach rozwoju mediacji w jej kraju.

W seminarium w Żmierince uczestniczyło ponad 60 os. – uczniów, nauczycieli, pedagogów społecznych i psychologów, a także trenerów i entuzjastów mediacji z miast i miejscowości Obwodu Ługańskiego oraz Żmierinki.

Od 21 do 24 listopada br. w Gdańsku trwać będzie seminarium podsumowujące projekt „Od mediacji szkolnej ku społeczeństwu obywatelskiemu”, na którym przyjrzymy się rezultatom wielomiesięcznej intensywnej pracy. Już teraz jesteśmy przekonani, że podjęty wysiłek opłacił się. Realizując projekt, krok po kroku odkrywaliśmy ogromny potencjał naszej młodzieży. Rozbudzony wielki entuzjazm i inspiracja będą pomagać nam w dalszej pracy nad rozwojem mediacji szkolnej w Ukrainie.

Językami roboczymi seminarium były polski, ukraiński i rosyjski.

Więcej informacji nt. projektu dostępnych jest na stronie internetowej: http://mediatsjavshkole.com/

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

stopka_polska