Seminarium metodyczne

Dom Pojednania i Spotkań im. św. M.M. Kolbego (DMK) wspólnie z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWMoraz Europejskim Centrum Solidarności (ECS) w dniach 28 listopada- 2 grudnia organizuje seminarium metodyczne dla nauczycieli z Polski i Niemiec „Zaczęło się od Solidarności”.

 

„Solidarność”, upadek Muru Berlińskiego, koniec PRL i NRD, dążenie do wolności, proces transformacji ustrojowej oraz najnowsza historia- jak wykorzystać te tematy jako element programu polsko-niemieckiej wymiany uczniów? Czy warto poznawać i jak wspólnie, w polsko-niemieckiej grupie młodzieży, analizować przemiany ustrojowe, które dokonały się w Europie pod koniec XX w.?

Podczas seminarium uczestnikom przedstawione zostaną metody pracy warsztatowej do wykorzystania podczas realizacji polsko-niemieckich projektów szkolnych. Omówione zostaną również najnowsze tematy z historii Polski, Niemiec i Europy.

Seminarium adresujemy do polskich i niemieckich nauczycieli ze szkół partnerskich, realizujących wspólne polsko-niemieckie programy. W programie seminarium zaplanowano również spotkania z prezydentem Lechem Wałęsą oraz marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem.

Jakub Garsta

eciddjfd

dhdhdeha

achhjhfd