Rusza pracownia franciszkańska

Serdecznie zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w warsztatach artystycznych w ramach tzw. Pracowni franciszkańskiej. To nowe przedsięwzięcie dedykowane uczniom gminazjów i liceów jest inicjatywą naszego Domu. W ramach czterodniowych (weekendowych) spotkań ze sztuką proponujemy pięć ścieżek tematycznych: rzeźbę,modelowanie, martwą i żywą naturę, portretowanie… I to wszystko dla osób nie muszących posiadać specjalnych zdolności plastycznych. Warsztaty poprowadzą absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Magdalena Golon ze wsparciem ojców franciszkanów. Tematyka bowiem tego przedsięwzięcia sięga do korzeni franciszkańskiej duchowości.
Propozycje poszczególnych warsztatów:

1. „Ulepić z gliny i tchnąć ducha… Warsztaty modelowania.”

Franciszkańska przeszłość czeka na swoich odkrywców! Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z bogactwem elementów przestrzennych wnętrza kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku. Szukając inspiracji w przeszłości franciszkańskiej wyrzeźbimy wybrane fragmenty architektury. Zajęcia mają na celu zapoznanie się z historią miejsca, odkrycie specyfiki związanej z czasem jego powstawania. Średniowieczny kościół, wypełniony inną niż współczesna estetyką, daje wytchnienie. Ta „inna estetyka” jest odpoczynkiem dla zmysłów, darem dla współczesnej kultury.

2. „Zrób samodzielnie instrument muzyczny!”

Inspiracją na zajęciach będą instrumenty muzyczne. Celem zajęć jest ukazanie bogactwa form przedmiotów, które wydają dźwięki. Wyrzeźbione skrzypce, ulepiony z gliny flet są ciekawą alternatywą dla produkowanych masowo zabawek. Dzieci będą mogły poznać historię świętego Franciszka, który biorąc w ręce dwa patyki, grał jak na skrzypcach! Całość wykonanych prac zostanie pokazana na wernisażu. 3. „Natura w symbolach” Uczestnicy zajęć będą mogli poznawać techniki malowania martwych natur. Przedmioty użyte w kompozycji staną się nośnikami znaczeń. Świadome ich użycie, ciekawe komponowanie i poprawne rozumienie ich znaczenia jest celem spotkań. Zdobyte na warsztatach doświadczenia będą pomocne w projektowaniu graficznym, multimedialnym, i w każdym dotyczącym sztuki projektowania. Na zajęciach zobaczymy jak obraz staje się otwartą księgą pełną ciekawych historii. Poznamy język malarstwa, który opowiada o wartościach ponadczasowych. Zobaczymy jak namalowane we właściwych układach przedmioty mówią o problemach ludzkiej egzystencji takich jak śmierć i narodziny, bogactwo i ubóstwo, płodność, przemijanie itp. Przekazując treści społeczne, egzystencjalne, religijne dzieło/obraz gotowy jest do dialogu z jego odbiorcą.

4. „Pieśń słoneczna świętego Franciszka wyrażona w obrazach. Franciszkańskie warsztaty pejzażu.”

Uczestnicy będą poznawać piękno w dziele świętego Franciszka i sami spróbują stworzyć obrazy zgodne z duchem franciszkańskim. Program zawiera cykl wykładów pomocnych w realizacji własnych pomysłów, także dotyczących projektowania obrazów multimedialnych. Będzie możliwość zapoznania się z różnymi technikami malarskimi, z problemem kompozycji w obrazie. Osoby biorące udział w warsztatach nauczą się właściwie dobierać kolory i łączyć ich odcienie, a także używać koloru jako specjalnego języka ekspresji. Celem zajęć jest budowanie własnych kompozycji oddających nastrój franciszkańskiego ducha.

5. „Twarz drugiego jako mapa. Geografia franciszkańskiej przyjaźni – święty Franciszek i święta Klara.”

Warsztaty dla wszystkich, którzy chcą pogłębić duchowość franciszkańską przy okazji poznawania tajników portretu osoby. Nie są wymagane specjalne uzdolnienia plastyczne! Twarz człowieka jest mapą prowadzącą do skarbu. To tam ukryte są prawdziwe cechy osoby. Mapa to odpowiednie współrzędne. Topografia twarzy, jej cechy charakterystyczne w odpowiedniej skali, aby dać trafne wyobrażenie portretowanej osoby. Wartości ukryte, których nie znajdzie fotografia, może odkryć obraz. Warsztaty prowadzą do spotkania z drugim człowiekiem na wzór spotkania przyjaciół Klary i Franciszka, a także przybliżają duchowe autorytety świętych.

Zachęcamy do współpracy szkoły oraz nauczycieli, katechetów i księży. Możemy przyjmować całe klasy czy zorganizowane grupy. Terminy ustalać będziemy odrębnie dla każdej grupy. Na zgłoszenia oczekujemy do końca br.

Kontakt: biuro@dmk.pl tel. 58 301 57 21 – o. Roman Zioła.

>
Załączniki do pobrania. Ulotka informacyjna z kartą zgłoszenia:

Warsztaty modelowania „Tchnąć ducha”
Zrób samodzielnie instrument muzyczny
Natura w symbolach
Warsztaty pejzażu
Geografia franciszkańskiej przyjaźni