Rok Kolbiański

Senat RP przyjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem św. Maksymiliana M. Kolbego. Decyzja została podjęta jednomyslnie w dniu 21 października br. Przypomnijmy, że 14 sierpnia 2011 r. minie siedemdziesiąta rocznica męczeńskiej śmierci franciszkanina. Św. Maksymilian (1894-1941) jest patronem naszego Domu i gdańskiej Prowicji Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). Nazywany jest także patronem pojednania i „trudnych czasów”. Zginął męczęńską śmiercią w niemieckim, nazistowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.
W uchwale podjętej przez senatorów możemy przeczytać, że „Senat Rzeczpospolitej Polskiej czyni to dla uczczenia życia i moralnej postawy tego wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także obywatela świata, który w imię solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie i oddał życie. Jego myśl społeczna i ofiara mają szczególne znaczenie dla wciąż odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej” Jak podaje serwis informacyjny Franciszkanie.pl decyzja Senatu zbiegła się z ogłoszonym przez franciszkanów w sierpniu br. Rokiem Kolbiańskim. Na hasło obchodów wybrano słowa sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego: „Nie gaście ducha Ojca Maksymiliana”.

Year of Maximilian Kolbe
The Senate of the Republic of Poland proclaims 2011 Year of Maximilian Kolbe
Maximilian-Kolbe-Jahr in Polen
Senat der Republik Polen ruft Jahr 2011 zum Maximilian-Kolbe-Jahr aus

« poprzedni artykuł następny artykuł »