Rekolekcje małżeńskie: Nowy człowiek – droga nadziei. 8-10 marca

Małżeństwo to wspólnota osób, która zawiera nie tylko ich wzajemną więź, ale także sumę ich cech: talentów i wad, sił i słabości, radości i smutku, szczęścia i cierpienia. Jeśli z tej prostej sumy może powstać coś więcej niż pierwotnie wniesione dziedzictwo, to może się to stać tylko przez miłość. Miłość zaś przekracza ludzkie kalkulacje wynikające z egoizmu, dążenia do zaspokajania własnych tylko potrzeb i pragnień. Miłość przekracza granicę naturalnego człowieczeństwa. Tu jest już tylko nadzieja działania łaski – czyli Boga samego. Nowy człowiek żyje nadzieją przekraczającą jego naturalne możliwości cechy. Pokonuje ograniczenia starego człowieka. Tylko tak możliwa jest miłość opisana na kartach Biblii, która, wierzy, ma nadzieję, przebacza i nigdy nie ustaje.

 

Dla kogo?

Rekolekcje przeznaczone są dla małżeństw oraz par stojących na progu życia małżeńskiego.

 

Jakie treści?

 • Biblijny obraz starego i nowego człowieka jako kryterium żywej wiary
 • Rozpoznawanie cech starego i nowego człowieka w relacjach małżeńskich
 • Droga przemiany serca prowadząca do odnowienia w miłości Boga
 • Bóg jako jedyne źródło ludzkiej miłości zapewniające jej trwałość i życie.
 • Wspólna droga wzrastania w wierze
 • Duchowość nadziei i radości w Bogu

 

Jaki cel?

 • Odnowienie lub wejście na drogę nowego człowieka w budowaniu wspólnoty małżeńskiej
 • Przełamanie beznadziei wobec trudności i przeszkód w relacji miłości.
 • Wybór miłości Boga jako źródła miłości małżeńskiej.

 

Jakie metody?

 • Katecheza
 • Medytacja Słowa Bożego
 • Spotkania dzielenia
 • Dialog małżeński
 • Wspólna modlitwa

 

Rekolekcje prowadzą:

o. dr Robert Zbierański OFMConv.,
o. Piotr Pliszka OFMConv.

 

Zapisy:

Nowy człowiek – droga nadziei. Rekolekcje dla małżeństw