Rekolekcje dla małżeństw

W dniach 11-13 maja br. w DMK odbędą się rekolekcje dla małżeństw. Rekolekcje te mają charakter zamknięty. Prowadzą je wspólnie pary małżeńskie i kapłan. Treścią rekolekcji jest dialog męża i żony, zaś celem – coraz lepsze poznawanie się, rozumienie i zaufanie między małżonkami. Dzięki temu mogą oni spotkać się na nowo ze sobą i z Panem Bogiem.
Spotkania Małżeńskie (popularnie zwane Dialogami Małżeńskimi) są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami. Więcej o spotkaniach można przeczytać klikając w ten link.

Zapytania oraz zgłoszenia na rekolekcje www.spotkaniagdynia.pl/terminy

Maria Długońska

tel: 58 719 54 04

email: zapisy@spotkaniagdynia.pl