Refleksje z rekolekcji

W marcu odbyły się w naszym Domu rekolekcje o przyjaźni z Aniołem Stróżem, na temat metody dialogu małżeńskiego oraz kontemplacja ikon Wielkiego Tygodnia.

Rekolekcje „Mój Anioł i ja. Jak zaprzyjaźnić się z Aniołem Stróżem?”, które prowadziła siostra dr Anna Mroczek ze zgromadzenia Sióstr od Aniołów, zgromadziły 29 rekolektantów z okolic Gdańska i z różnych stron Polski – Łodzi, Warszawy, Wrocławia. Siostra Anna zaprowadziła wszystkich do bliższej relacji z własnym Aniołem, do żywszej wiary i modlitwy do Aniołów w różnych sytuacjach życia.

„Dialog małżeński. Mosty i mury”, prowadzony przez o. dr Roberta Zbierańskiego, był czasem, gdy 12 par – małżeńskich i narzeczeńskich – mogło w obecności i pomocy Boga przystąpić do prawdziwego, w miłości, spotkania ze swoim współmałżonkiem. Możliwość poruszenia najważniejszych spraw, spędzenia tego czasu tylko we dwoje, pod spojrzeniem Boga, była niesamowitym odnowieniem miłości, wraz z odnowieniem przysięgi małżeńskiej. O tym, ile pokoju i pojednania daje spotkanie się w takim dialogu w obecności Boga, same za siebie mówią zdjęcia. Małżonkowie najbardziej docenili możliwość wspólnej Adoracji, podczas której zbliżyli się do siebie i do Boga – „Wielkie przeżycia duchowe w spotkaniu z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, w czasie którego można szczerze wyznać miłość do zony/męża i prosić o pomoc i przebaczenie od Boga i współmałżonka.”

W atmosferę Wielkiego Tygodnia wprowadziły nas refleksje nad ikonami Wielkiego Tygodnia, prowadzone przez p. Ewę Sielicką z Pracowni Ikon Św. Łucji  – o pięknym tytule „Pascha Jezusa i moja”, zakończone w Niedzielę Palmową – Niedzielę Męki Pańskiej. Pascha, czyli przejście, ukazane było poprzez lectio divina począwszy od stworzenia świata i grzechu pierwszych rodziców w ogrodzie rajskim, aż do przyjścia na świat Zbawiciela i Jego zbawczej Męki i Zmartwychwstania, przejścia ze śmierci do życia, połączone z kontemplacją ikon – Chrztu, Ostatniej Wieczerzy, Ukrzyżowania, Zmartwychwstania, Oblicza Chrystusa. Każdy miał możliwość wypowiedzenia swojego świadectwa o tym, jak przeżył spotkanie z dana ikoną, a w każdej ikonie jest żywa Obecność Jezusa Chrystusa.