Refleksje uczestników STP

Poniżej możecie przeczytać interesujące refleksje uczestników programu Study Tours to Poland. W ramach jednego z tematycznych bloków „Polska w moich oczach” postanowiliśmy „zamienić się w słuch” oddając głos studentom z Ukrainy, Białorusi i Rosji. W krótkich tekstach dzielą się własnymi refleksjami, podsumowując jednocześnie dwunastodniowy pobyt w Gdańsku.
Zadanie, które zleciliśmy studentom polegało na wyborze jednego (max dwóch) tematu spośród zrealizowanych bloków tematycznych i próbie porównania sytuacji, rozwiązań i skuteczności przyjętych mechanizmów rozwiązywania konkretnych problemów w danej dziedzinie w Polsce i w swoim kraju. W zasadzie nie narzucaliśmy żadnych ograniczeń jeśli idzie o tematykę bądź sposób wypowiedzi, dlatego otrzymaliśmy od studentów zupełnie różne teksty. Same w sobie stanowią niezwykłą wartość. Są one cennym źródłem informacji również dla kolejnych „pokoleń” STP, którzy dzięki zapoznaniu się z ich treścią będą mogli wyrobić sobie pewne wyobrażenie nt. programu.