Zusammen – Razem

W dniach 3-7 października w Domu Pojednania i Spotkań odbyła się kolejna polsko-niemiecka wymiana młodzieży. Po raz pierwszy DMK gościło szkoły z Działdowa: Zespół Szkół nr 2 oraz z Bad Hersfold: Modellschule Obersberg. Obie szkoły świętują w tym roku 15-lecie współpracy. W projekcie wzięło łącznie udział 45 uczniów i nauczyciele.

Program rozpoczął się od integracji i animacji językowej, zakończonej wspólnym zwiedzaniem. Następnego dnia młodzież przygotowała się do spotkania z Prezydentem Lechem Wałęsą, które odbyło się w jednej z sal Europejskiego Centrum Solidarności. Pobyt w ECS zakończyło zwiedzanie wystawy stałej. W kolejnych etapach programu uczestnicy odkrywali Stare Miasto w Gdańsku przy pomocy rajdu terenowego. Podczas niego odbyły się również wywiady uliczne. Uczestnicy obejrzeli film dokumentalny dotyczący najnowszej historii i wzięli udział w warsztatach przygotowanych i przeprowadzonych przez Agnieszkę Błaszczak i Jakuba Garstę. Uczestnicy odwiedzili również kolekcję malarstwa monumentalnego w Gdańsku-Zaspie i Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Jakub Garsta