„Razem osiągniemy więcej – teraz zawodowo!”
Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a szkołami w niemiecko-polskiej wymianie młodzieży

Nasz Dom otworzył rok projektowy 2024. W dniach 15-19 stycznia br. odbyło się spotkanie polsko – niemieckiej młodzieży, którego tematyką był rozwój zawodowy.

Uczestnikami byli młodzi ludzie z ZS nr 6 w Suwałkach oraz z Berufliche Schule des Kreises Stormarn w Bad Oldesloe.

Projekt miał na celu poruszenie tematyki z zakresu orientacji zawodowej. Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!” wspiera spotkania młodzieży o tematyce zawodowej oraz umożliwia indywidualne praktyki w kraju sąsiada (w Polsce i w Niemczech). Podczas warsztatów młodzi ludzie zapoznali się z tematami komunikacji i umiejętności funkcjonowania w zespole międzynarodowym oraz zdobyli informacje o możliwościach na rynku pracy i staży za granicą. Nasi uczestnicy wymieniali się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami zawodowymi z miejsc praktyk czy staży. Wspólnie zastanawiano się, które zawody mają największą przyszłość, a które będą powoli najmniej opłacalne lub też w ogóle znikną. O te kwestie pytano również podczas ankiety ulicznej. Kulminacyjnym punktem programu było spotkanie z Panem Markiem Theus, prezesem i właścicielem kilkunastu supermarketów na terenie Trójmiasta. Opowiedział on naszym uczestnikom ponad 30- letnią historię firmy, wyzwania i trudności, z jakimi zmaga się na co dzień prowadząc swój biznes. Otworzyło to interesującą dyskusję z uczestnikami, którą zakończyło poznawanie pracy jednego z marketu od przysłowiowej „kuchni”.

Młodzież odwiedziła w trakcie pobytu u nas Sopot i spędziliśmy wspólny czas na pobliskiej kręgielni.
Pomimo obfitego programu wieczorem było jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby rozwijać wzajemne poznawanie się podczas spacerów po Starym Mieście, wspólnym graniu w planszówki i integracji w naszym ogrodzie zimowym.

Projekt „Razem osiągniemy więcej” jest adresowany przede wszystkim do młodzieży, dla której udział w polsko-niemieckiej wymianie nie jest czymś oczywistym. Jego grupą docelową są uczniowie szkół zawodowych i specjalnych, które we współpracy z placówkami kształceniowymi umożliwiają młodym ludziom zdobywanie międzynarodowych doświadczeń.

Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Dziękujemy za wsparcie finansowe!


„Zusammen kommen wir weiter – jetzt beruflich!“
Kooperationen von Bildungsstätten und Schulen im deutsch-polnischen Jugendaustausch
Unser Haus eröffnete das Projektjahr 2024 mit einer deutsch-polnischen Jugendbegegnung vom 15. bis 19. Januar, deren Thema die berufliche Entwicklung war.

Die TeilnehmerInnen waren Jugendliche aus der ZS Nr. 6 in Suwałki und aus der Beruflichen Schule des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe.

Ziel des Projekts war die Auseinandersetzung mit dem Thema Berufsorientierung. Das Programm „Zusammen kommen wir weiter. Jetzt beruflich!” unterstützt Jugendbegegnungen zu beruflichen Themen und ermöglicht individuelle Praktika in einem Nachbarland (Polen und Deutschland). In den Workshops lernten die Jugendlichen Kommunikations- und internationale Teamfähigkeit und informierten sich über Job- und Praktikumsmöglichkeiten im Ausland. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauschten ihre bisherigen Arbeitserfahrungen aus Praktika oder Werkstudententätigkeiten aus. Gemeinsam diskutierten sie darüber, welche Berufe die größte Zukunft haben und welche nach und nach am wenigsten profitabel werden oder ganz verschwinden. Diese Fragen wurden auch im Rahmen einer Straßenumfrage erörtert. Der Höhepunkt des Programms war ein Treffen mit Herrn Mark Theus, dem Geschäftsführer und Eigentümer mehrerer Supermärkte im Gebiet der Dreistadt. Er erzählte unseren Teilnehmern von der mehr als 30-jährigen Geschichte seines Unternehmens und den Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen er täglich konfrontiert ist, um sein Geschäft zu führen. Dies eröffnete eine interessante Diskussion mit den Teilnehmern, die damit endete, dass sie die Arbeit eines der Supermärkte von der sprichwörtlichen „Rückseite” kennenlernten.

Die Jugendlichen besuchten während ihres Aufenthalts bei uns Sopot und wir verbrachten gemeinsam Zeit auf einer nahe gelegenen Bowlingbahn.
Trotz des dicht gedrängten Programms blieb am Abend noch genügend Zeit, um bei Spaziergängen in der Altstadt, gemeinsamen Brettspielen und der Integration in unserem Wintergarten gegenseitiges Verständnis zu entwickeln.

Das Projekt „Zusammen kommen wir weiter” richtet sich vor allem an junge Menschen, für die die Teilnahme an einem deutsch-polnischen Austausch nicht selbstverständlich ist. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler von Berufs- und Förderschulen, die in Kooperation mit Bildungseinrichtungen jungen Menschen internationale Erfahrungen ermöglichen.

Ermöglicht wurde das Projekt durch die finanzielle Unterstützung des Deutsch-Polnischen Jugendwerks (DPJW). Vielen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung!