„Razem osiągniemy więcej”

W dniach 5-11 czerwca 2016 roku w domu Pojednania i Spotkań odbył się kolejna polsko-niemiecka wymiana młodzieży. Był to już trzeci tegoroczny projekt modelowy „Razem osiągniemy więcej” realizowany we współpracy z Haus am Maiberg w Heppenheim.  Podczas trwającego tydzień spotkania 24 młodych Niemców i Polaków brało udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez pedagoga teatralnego- Tomasza Walczaka.

Dla uczestniczącej w projekcie młodzieży było to już drugie spotkanie. Po raz pierwszy spotkali się w styczniu br. podczas warsztatów w Heppenheim. Tydzień w Gdańsku był kontynuacją warsztatów teatralnych.

Podczas intensywnego programu uczestnicy każdego dnia brali udział w zajęciach teatralnych. Oprócz tego mieli okazję zwiedzić Teatr Szekspirowski w Gdańsku. Stare Miasto w Gdańsku zwiedzano przy pomocy polsko-niemieckiego rajdu terenowego.  Nie zabrakło czasu na dalszą integrację podczas gry w kręgle czy bilarda. 10 czerwca w Galerii WL4 przy ul. Wiosny Ludów 4 w Gdańsku odbył się spektakl końcowy przygotowany przez naszych uczestników. Ostatni wieczór spędzony został w Sopocie. Była to okazja do podsumowań i refleksji.

Partnerami DMK i Haus am Maiberg w Heppenheim są szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku i Anna-Frank-Schule we Frankfurcie.

Projekty modelowe* „Razem osiągniemy więcej” są dofinansowane z Funduszu Innowacyjnego Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży oraz ze środków Fundacji F.C. Flicka przeciwko Ksenofobii, Rasizmowi i Nietolerancji.

* W ramach projektu „Razem osiągniemy więcej” w polskich i niemieckich placówkach kształceniowych odbywają się spotkania, w których bierze udział polska i niemiecka młodzież szkolna. Grupą docelową są te typy szkół, które rzadziej biorą udział w wymianie (np. niemieckie Real-, Haupt- i Sonderschulen). Młodzi ludzie będą mieli możliwość spotkania się oraz zdobycia często pierwszych międzynarodowych doświadczeń. Zespoły prowadzących, złożone z pedagogów z placówek edukacyjnych oraz szkół, podzielą się zadaniami obejmującymi przygotowanie i przeprowadzenie tych spotkań. Wspólnie wypracowane i wypróbowane moduły (tematy, programy, rozwiązania organizacyjne, metody) zostaną zebrane i udokumentowane, aby w przyszłości ułatwiać dostęp do wymiany międzynarodowej uczniom, rodzicom i nauczycielom różnych typów szkół.