Razem osiągniemy więcej

W Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku w dniach 3-9 kwietnia br. trwa polsko-niemiecki projekt modelowy* „Razem osiągniemy więcej”. Uczestnicząca w nim młodzież bierze udział w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez Mariolę Balińską z Gdańskiej Galerii Fotografii i programie przygotowanym przez koordynatorów DMK- Agnieszkę Błaszczak i Jakuba Garstę.
W piątek, 8 kwietnia o godzinie 16:00 zapraszamy wszystkich do Galerii WL4 przy ul. Wiosny Ludów 4 w Gdańsku na wernisaż fotografii przygotowanych przez naszych uczestników. Wstęp wolny.
Partnerami DMK i Haus am Maiberg w Heppenheim są szkoły: Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie, Siemens-Schule i Wilhelm-Leuschner-Schule w Wiesbaden.
Po zakończeniu programu wystawa zostanie zaprezentowana w Braniewie, a następnie w Wiesbaden (Niemcy). Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Projekty modelowe „Razem osiągniemy więcej” są dofinansowane z Funduszu Innowacyjnego Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży oraz ze środków Fundacji F.C. Flicka przeciwko Ksenofobii, Rasizmowi i Nietolerancji.
* W ramach projektu „Razem osiągniemy więcej” w polskich i niemieckich placówkach kształceniowych odbywają się spotkania, w których bierze udział polska i niemiecka młodzież szkolna. Grupą docelową są te typy szkół, które rzadziej biorą udział w wymianie (np. niemieckie Real-, Haupt- i Sonderschulen). Młodzi ludzie będą mieli możliwość spotkania się oraz zdobycia często pierwszych międzynarodowych doświadczeń. Zespoły prowadzących, złożone z pedagogów z placówek edukacyjnych oraz szkół, podzielą się zadaniami obejmującymi przygotowanie i przeprowadzenie tych spotkań. Wspólnie wypracowane i wypróbowane moduły (tematy, programy, rozwiązania organizacyjne, metody) zostaną zebrane i udokumentowane, aby w przyszłości ułatwiać dostęp do wymiany międzynarodowej uczniom, rodzicom i nauczycielom różnych typów szkół.

1 2 3 4 5 6

DSC_0241 DSC_0242 DSC_0243 DSC_0244 DSC_0245 DSC_0248 DSC_0252