Razem – Gemeinsam w DMK

W dniach 6-9 listopada br. Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku zorganizował po raz kolejny giełdę partnerską dla szkół z Polski i Niemiec. Program przygotowali i przeprowadzili koordynatorzy projektów międzynarodowych- Agnieszka Błaszczak i Jakub Garsta, którzy nadali giełdzie tytuł „Razem – Gemeinsam”.

W seminarium wzięło udział 15 nauczycieli z Polski i Niemiec, których szkoły nie posiadają jeszcze partnerstw z krajem sąsiada. Głównym celem „Razem – Gemeinsam” było umożliwienie poznania się potencjalnych instytucji partnerskich z Polski i Niemiec tak, aby w przyszłości zorganizować polsko-niemiecką wymianę młodzieży.

Giełda została uroczyście otwarta przezorganizatorów. Podczas swojego przemówienia szczególną uwagę zwrócili oni na rolę i pracę nauczycieli w drodze do wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy Polską a Niemcami. Po wystąpieniu organizatorów oraz słowach wicedyrektora DMK – o. Roberta Zbierańskiego wszyscy uczestnicy mieli okazję zaprezentować się- zaznaczając na polsko-niemieckiej mapie miejsce i szkołę, z której przyjechali- w ten sposób powstała mapa przyszłych partnerstw. Tego dnia miał miejsce również wieczór międzykulturowy, podczas którego wszyscy uczestnicy prezentowali swoje regiony i miasta przy pomocy regionalnych produktów, takich jak chleb, wędliny, ciasta, słodycze, przetwory czy trunki. Po prezentacji był czas na degustacje i pierwsze nieformalne rozmowy służące poznaniu się i nawiązaniu partnerstw.

Kolejny dzień programu rozpoczął się od interaktywnej metody profili facebookowych, na koniec której powstała galeria wszystkich uczestników wraz z ich zdjęciami, grupą docelową uczniów, zainteresowaniami itp. Następnie uczestnicy podzieleni na trzy polsko-niemieckie grupy odkrywali Gdańsk przy pomocy metody rajdu terenowego. Podczas podsumowania zaprezentowano wyniki sond ulicznych oraz wiersze i piosenki powstałe podczas wykonywania zadań. Popołudniu wszyscy uczestnicy zaprezentowali swoje szkoły i możliwości współpracy- pokazano prezentacje multimedialne, filmy oraz powstał kiermasz z materiałami przywiezionymi przez uczestników.

Trzeci dzień programu rozpoczął Piotr Kwiatkowski z Referatu Wspierania Wymiany Szkolnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, który zaprezentował PNWM- możliwości wspierania uczniów. Podczas prezentacji wypełniano wspólnie wniosek o dofinansowanie, obliczano stawki ryczałtowe oraz omawiano cele i metody polsko-niemieckich wymian szkolnych. Całość zakończyła runda pytań. Po obiedzie uczestnicy pracowali w kilku mniejszych, polsko-niemieckich zespołach i opracowywali konkretne programy wymian polsko-niemieckich. Dzień zakończyły prezentacje wyników prac uczestników  i ich ocena przez doświadczonych koordynatorów i pedagogów DMK- Agnieszkę Błaszczak i Jakuba Garstę.

Ostatni dzień giełdy to możliwość indywidualnych porad podczas punktu konsultacyjnego oraz szansa na ostatnią wymianę doświadczeń. Program zakończyła ewaluacja i wręczenie zaświadczeń i publikacji PNWM dla wszystkich uczestników.

Giełda partnerstw szkolnych „RAZEM – GEMEINSAM” został dofinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Tekst i foto: Jakub Garsta