Razem dla Europy i natury – Gemeinsam für Europa und die Natur

W dniach 27-31 marca br. gościliśmy grupę młodzieży wraz z nauczycielkami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie i Friedrich Ludwig Jahn Grundschule w Rathenow. Temat spotkania brzmiał: „Razem dla Europy i natury”.

Uczniowie mieli okazję podziwiać niezwykłe okazy przyrodnicze w Muzeum Bursztynu oraz pogłębiać temat ochrony środowiska i ekologii morskiej Morza Bałtyckiego zwiedzając statek „Sołdek”.

Świetną okazją do poznawania siebie nawzajem i integracji były między innymi gra w kręgle, wspólne wieczory polsko-niemieckie, ekologiczna gra miejska czy wyprawa do Sopotu.

W ramach praktycznych zajęć ekologicznych młodzież miała okazję spróbować swoich sił podczas warsztatów kulinarnych z wykorzystaniem lokalnych produktów i ziół. Wszystko to pod czujnym okiem franciszkanina – o. Tomasza Tęgowskiego OFM Conv – zielarza, fitoterapeuty.

Dodatkową atrakcją dla młodzieży był spacer w Parku Oliwskim połączony z odkrywaniem występujących w nim gatunków roślin. Odwiedziny tej części Gdańska zakończyły się wysłuchaniem koncertu organowego w Archikatedrze Oliwskiej.

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację.

Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Narodowego Instytutu Wolności (NIW). Dziękujemy za wsparcie finansowe!

„Działanie sfinansowane ze środków Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030.”

 


 

Vom 27. bis 31. März dieses Jahres waren wir Gastgeber für eine Gruppe junger Menschen sowie für Lehrerinnen der Grundschule Nr. 1 in Zlotow und der Friedrich Ludwig Jahn Grundschule in Rathenow. Das Thema des Treffens lautete: „Gemeinsam für Europa und die Natur”.

Die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, im Bernsteinmuseum ungewöhnliche Naturpräparate zu bewundern oder im Rahmen des Themas Umwelt und Meeresökologie der Ostsee das Schiff „Sołdek” zu besichtigen.

Gute Gelegenheiten zum Kennenlernen und zur Integration boten das Bowlingspiel, gemeinsame deutsch-polnische Abende, ein ökologisches Stadtspiel oder ein Ausflug nach Sopot.

Im Rahmen praktischer ökologischer Aktivitäten hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, sich in Kochworkshops mit lokalen Produkten und Kräutern auszuprobieren. Dies alles unter der Aufsicht von Pater Tomasz Tęgowski OFM Conv, einem Franziskanermönch und Phytotherapeuten.

Eine zusätzliche Attraktion für die jungen Leute war ein Spaziergang im Oliwa-Park, verbunden mit der Entdeckung der dort vorkommenden Pflanzenarten. Der Besuch in diesem Teil von Gdańsk endete mit einem Orgelkonzert in der Erzkathedrale von Oliwa.

Nachfolgend ein kurzer Fotobericht.

Das Projekt wurde gefördert vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW) und Nationalen Freiheitsfond (NIW). Danke für die Förderung!