Rada Programowa DMK

W dniu 8 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Programowej DMK. Swoją obecnością podczas zebrania zaszczycił wszystkich minister prowincjalny o. Adam Kalinowski OFMConv., wyrażając tym samym szczególną troskę o dzieło speclajne Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Uczestnicy spotkania pracowali m.in. nad planem strategii wizerunkowej i lepszej komunikacji. Przyjęli też propozycję bloku obejmującego treści programu franciszkańskich rekolekcji oraz spotkań ekumenicznych i międzywyznaniowych. Dyrektor DMK przedstawił także dotychczasowy postęp prac związanych z realizacją przygotowań do zagospodarowania, modernizacji i remontów obiektów na Wyspie Sobieszewskiej.

Na zdjęciu od lewej: o. Piotr Pliszka, o. Mateusz Stachowski, o. Roman Zioła, Ewa Sielicka i Arkadiusz Goliński