Przemiany polityczne w Europie – Spotkanie młodzieży 3-7.10.2017

Spotkanie w Gdańsku jest kontynuacją programu, który rozpoczął się w Grudziądzu w sobotę, 30 września br.

Podczas pięciodniowego seminarium w DMK młodzież ze szkół partnerskich w Grudziądzu i Gütersloh miała okazję zmierzyć się z trudnym tematem polsko-niemieckiej historii po roku 1945. Organizatorom zależało na tym, aby młodzi ludzie uczyli się samodzielnego i odpowiedzialnego podejścia do tematu. W tym celu stworzyli przestrzeń, w której młodzież mogła poznawać i analizować zdobyte fakty historyczne, wyciągać wnioski i dzielić się swoimi spostrzeżeniami na forum.

Uczestnicy wzięli udział w grze miejskiej o tematyce historycznej, kreowaniu fikcyjnych biografii, zwiedzaniu ECS i dyskusjach. Bogatemu programowi warsztatów towarzyszyły animacje językowe i codzienne rozgrzewki. Nie zabrakło czasu na poznawanie się i zacieśnianie relacji w polsko-niemieckiej grupie.

Barbara Smułkowska