Projekt polsko – niemiecki „Razem w Europie”!

W dniach 13-18 marca br. w DMK odbył się projekt polsko – niemiecki „Razem w Europie”.
Podczas warsztatów w Muzeum Morskim i pracy zespołowej młodzież wspólnie zastanawiała się, jak zapobiec zmianom klimatycznym i promować ekologiczne postawy oraz być odpowiedzialnym za życie swoje i innych. Było też wiele okazji do integracji podczas gry miejskiej, wizyty w gdańskim ogrodzie zoologicznym i Parku Oliwskim, spacerów nad morzem, gry w kręgle, czy zabawy z Bum Bum rurkami. Uczestnicy przełamywali bariery językowe, doskonalili umiejętność komunikowania się w języku niemieckim, polskim i angielskim oraz uczyli się otwartości na różne kultury.
Partnerami projektu były szkoły: SP nr 47 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy i Grund- und Oberschule Schenkenland w Groß Köris.
Projekt dofinansowany był z Polskiej-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: www.pnwm.org.