Projekt online „Zachować pamięć – Stolen Memory” za nami!

W dniach 14-18 lutego br. Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku wraz ze szkołami Berufliche Schule des Kreises Stormarn w Bad Oldesloe i Zespołem Szkół Technicznych w Międzychodzie zrealizował projekt w formacie online „Zachować pamięć – Stolen Memory”. W spotkaniu wzięło udział ok. 30 uczestników z obu krajów.

Uczestnicy projektów realizowanych w zakresie programu dotacyjnego „Zachować pamięć” mieli okazję poszukiwać i zbierać informacje o losach ofiar prześladowań nazistowskich.

#StolenMemory jest wyjątkowym projektem edukacyjnym, ponieważ łączy informacje źródłowe, wspomnienia oraz możliwość odkrywania lokalnych historii wraz z okazją do aktywnego zaangażowania się w kampanię.

W tym celu Arolsen Archives oferuje dostęp do archiwalnych dokumentów oraz do ponad 3 tysięcy osobistych przedmiotów, tak zwanych „Effekten”, wśród których znajdują się m.in. biżuteria, zegarki, a także przedmioty codziennego użytku. Dzięki temu młodzi ludzie mają okazję zrozumieć historyczno-polityczne tło narodowego socjalizmu i mogą zetknąć się z pojedynczymi historiami rodzinnymi. Poprzez własne zaangażowanie mogą stać się uczestnikami kampanii, której celem jest zwrócenie potomkom ofiar zrabowanych przez hitlerowców pamiątek oraz zachowanie pamięci o ofiarach represji.

 


„Wege zur Errinerung – Stolen Memory” – Polnisch-deutsches Online-Projekt

Vom 14. bis 18. Februar dieses Jahres Maximilian – Kolbe – Haus in Danzig zusammen mit der Beruflichen Schule des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe und dem Technischen Schulkomplex in Międzychód hat ein Online-Projekt mit dem Titel „Wege zur Erinnerung – Stolen Memory”  durchgeführt. Rund 30 TeilnehmerInnen aus beiden Ländern nahmen an dem Treffen teil.

Teilnehmende an Projekten, die im Rahmen des Förderprogramms „Wege zur Erinnerung” durchgeführt wurden, hatten die Möglichkeit, Informationen über das Schicksal von Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung zu suchen und zu sammeln.

Das Besondere an #StolenMemory ist die Verbindung von Information, Erinnerung, lokalhistorischem Ansatz und der Möglichkeit, selbst aktiv bei der Kampagne mitzuwirken.

Zu diesem Zweck bieten die Arolsen Archives den Zugang zu Archivdokumenten und mehr als 3.000 persönliche Gegenständen (sogenannte Effekten, darunter Schmuck, Uhren und Alltagsgegenstände). Auf diese Weise werden für Jugendliche die historisch-politischen Hintergründe des Nationalsozialismus verständlich und individuelle Familiengeschichten greifbar gemacht. Sie selbst können Teil einer Kampagne werden, deren Ziel es ist, die von den Nationalsozialisten geraubten Erinnerungsstücke an die Nachkommen der Opfer zurück zu geben und die Erinnerung an die ehemals verfolgten Menschen wach zu halten.